Μεταχειρισμένα - ανακατασκευασμένα και βιτρίνας

LABARISTA1.jpg

ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ

la barista 710

434,00 
( 350,00 € + ΦΠΑ )

Χωρίς τίτλο_edited.jpg

μύλος Briel CG 5

99,20 
( 80,00 € + ΦΠΑ )

LABARISTA2.jpg

ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ

la barista 710

434,00 
( 350,00 € + ΦΠΑ )

JURA2.jpg

JURA IMPRESSA F 50

496,00 
( 400,00 € + ΦΠΑ )

Saeco Magic

372,00 
( 300,00 € + ΦΠΑ )

JURA1.jpg

JURA IMPRESSA E 65

496,00 
( 400,00 € + ΦΠΑ )

Όλες οι συσκευές είναι από επισκευή και ανακατασκευή.
Παρέχουμε εγγύηση καλής λειτουργίας και ανταλλακτικών (1 έτος για επαγγελματική χρήση και 2 έτη για οικιακή χρήση).