Λεπτομέρειες αφαλάτωσης

Όταν η συσκευή σας ζητήσει αφαλάτωση και δεν μπορείτε την στιγμή εκείνη να πραγματοποιήσετε την διαδικασία που θα χρειαστεί περίπου 50 λεπτά της ώρας, πατήστε το ESC για να συνεχίσετε την εργασία σας.

Στο τέλος της ημέρας:

  1. Γεμίστε το δοχείο με νερό μέχρι το ΜΑΧ και προσθέστε αφαλατικό διάλυμα (σκόνη ή υγρό στην αναλογία του κατασκευαστή) και ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθεί.
  2. Τοποθετήστε μία άδεια κούπα του cappuccino κάτω από τον εκροέα του καφέ.
  3. Πατήστε στο κάτω δεξιό άκρο της οθόνης σας το πλήκτρο προσθήκης κομμένου καφέ. Στο κέντρο της οθόνης θα εμφανιστεί το χαρακτηριστικό κουταλάκι.
  4. Χωρίς να τοποθετήστε στην υποδοχή καφέ, πατήστε ΟΚ και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκχύλισης.
  5. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία (από το βήμα 3 έως και το 4) ακόμη δύο φορές, με χρονικό κενό μεταξύ των επαναλήψεων δύο λεπτών.
  6. Απορρίψτε το διάλυμα που έπεσε στην κούπα σε ασφαλές μέρος (ΤΟ ΠΕΡΟΕΧΟΜΕΝΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΣΙΜΟ)και μπείτε στο μενού πατώντας στο σχετικό κάτω αριστερά εικονίδιο της οθόνης της μηχανής, βρείτε την επιλογή ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ, πατήστε ΟΚ, στην επόμενη οθόνη "ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ...." πατήστε ξανά ΟΚ και ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει η οθόνη και το έντυπο οδηγιών χρήσης της συσκευής σας, τοποθετώντας τώρα ένα δοχείο χωρητικότητας 1,5 λίτρων κάτω από το ακροφύσιο του ατμού.