Ο στόχος μας

Η επιχείρηση la familia, έχει στόχο την καθιέρωση της ίδιας, καθώς και των ονομάτων που εκπροσωπεί στο χώρο του εξοπλισμού σημείων και χώρων που προσφέρουν ροφήματα καφέ, εύκολα, λειτουργικά και αξιόπιστα.

Πρώτιστος στόχος είναι η ελληνική αγορά και στην συνέχεια ή παράλληλα η αγορά των Βαλκανίων.

Η βασική στρατηγική  οικοδομείται και στηρίζεται:

  • Στην αξιοπιστία των προϊόντων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά.
  • Στην ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών της, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των προϊόντων της.
  • Στην άριστη τεχνική υποστήριξη που παρέχει πριν και μετά την πώληση.
  • Στην επάρκεια ανταλλακτικών για την ιδανική υποστήριξη των συσκευών.
  • Στην ειλικρινή και αξιόπιστη συνεργασία με τους συνεργάτες-πελάτες της, για την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αμοιβαίου οφέλους.
  • Στην αγάπη και το μεράκι για αυτό που ταχθήκαμε να υπηρετούμε με ευχαρίστηση.