Ζητήστε τιμές για B2B:

Αυτόματη μηχανή la barista 715 | 600,00 € + ΦΠΑ

Αυτόματη μηχανή la barista 715 PRO | 680,00 € + ΦΠΑ

Παραδοσιακη μηχανή Kelmann CRM 3605 | 260,00 € + ΦΠΑ

Μύλος άλεσης espresso AD-4450 | 160,00 € + ΦΠΑ