710

δοχείο νερού 1,5 λίτρα

δοχείο κόκκων καφέ 250 γραμμάρια

δοχείο υπολοιμμάτων 8 απορριψεις

παροχή ζεστού νερού

                    715

δοχείο νερού 2,0 λίτρα

δοχείο κόκκων καφέ 350 γραμμάρια

δοχείο υπολειμμάτων 15 απορρίψεις

δεν διαθέτει παροχή ζεστού νερού

la familia © 2012 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα                   Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 120017204000

  • Wix Facebook page
  • Wix Twitter page
  • Wix Google+ page