1
1

1. Αφαιρέστε τις τρείς βίδες torx T10 και το προστατευτικό του μύλου άλεσης

2
2

2. Αδειάστε το περιεχόμενο του δοχείου κόκκων.

13
13

13. Σημαδέψτε την θέση του μεγάλου γραναζιού με τον διακόπτη με μαρκαδόρο, ώστε να επανατοποθετηθεί στο ίδιο σημείο. Αλλάξτε το κατεστραμμένο γρανάζι και αφαιρέστε με προσοχή όλα τα υπολείμματα πλαστικού που σκορπίστηκαν στην μονάδα, ή βρίσκονται ανάμεσα στα δόντια των γραναζιών.

1
1

1. Αφαιρέστε τις τρείς βίδες torx T10 και το προστατευτικό του μύλου άλεσης

1/13

Αντικατάσταση γραναζιών και αλλαγή βαλβίδας εκτόνωσης