Νομός Κορινθίας.

ΛΟΥΚΑΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 7, 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ

τηλέφωνο: 2752021253

ΓΚΙΟΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Β.ΠΑΥΛΟΥ 2, 211 00

τηλέφωνο:2752021800

φαξ:

e-mail: giolas@cafemporio.gr