Νομός Ρεθύμνης.

SENSES μον. Ι.Κ.Ε.

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 160, ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

τηλέφωνο:2831029880

skypark160@gmail.com

ΔΑΝΔΑΛΗΣ Α.& ΥΙΟΙ Α.Ε.Β.Ε

ΒΙ.ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΔΟΣ Ι&Β

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

τηλέφωνο:2810380960

φαξ: ​2810380961

http://dandalis.gr

info@dandalis.gr