Νομός Κοζάνης.

ΣΙΜΟΣ Π. – Ν. ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ

Παυσανίου 19

Βέροια, 59131
email: polinikis@coffeetales.gr

Τηλέφωνο: 2331505712

coffeetales.gr